Indien / Resultater / Hjemmet i DelhiHjemmet i Delhi

Et at de steder Dansk - Indisk Børnehjælp har støttet (2008-2014) er Women & Children´s Home (WCH), der ligger i det sydlige Delhi. Stedet er en del af organisationen Saharas mange programmer og er et hjem for børn og kvinder, som igennem længere tid har levet på gaden.

For at få kvinderne væk fra gademiljøet og en tilværelse fyldt med vold og stoffer opsøger WCHs ansatte kvinderne, typisk ved busstationer i den gamle bydel i Delhi, og tilbyder dem et ophold med rehabilitering på WCH. Mange af kvinderne er også HIV positive og har brug for yderligere
medicinsk behandling.

Kvinderne, som gennemgår et forløb hos WCH, lærer om hygiejne, kost og praktiske færdigheder, og bagefter hjælper de ansatte dem til et job enten i organisationen, hos andre NGO’er, eller som f.eks. hushjælp.
Mange af kvinderne medbringer børn, og hos WCH er der også en børnehave, hvor kvinderne trygt kan efterlade børnene, mens de arbejder med sig selv. Yderligere er der en lille skole på stedet som tilbyder undervisning op til 2. klasse og gør det muligt at komme i en rigtig skole efterfølgende. Både børnehaven og skolen er støttet af Dansk - Indisk Børnehjælp.
Børn og kvinder bliver undersøgt for sygdomme, modtager behandling og får ernæringsrigtig kost. Kosten er altafgørende for at børnene kan udvikle sig både fysisk, psykisk/socialt, ligesom det også er meget vigtigt at kvinderne får en næringsrig kost, da deres behandling ellers ikke virker.
Et af stedets meget store udfordringer er at skaffe finansiering til at behandle kvinderne, samt at sikre kvinder og børn den rigtige ernæringsmæssige kost. Mange har fordomme mod mennesker der lever på gaden og ønsker ikke at hjælpe, ikke mindst gælder dette i relation til HIV positive og AIDS-ramte, som er en meget stigmatiseret gruppe i det indiske samfund.

Kosten på WCH består af mælk, ris, grøntsager, æg og hvis muligt, lidt frugt. Ledelsens mål, er at kunne tilbyde både børn og voksne en mere ernæringsrigtig kost, og ikke mindst at kunne give børnene et stykke frugt hver dag. Hjemmet har en lille køkkenhave, men de er ikke selvforsynende, og stedet hvor de har til huse egner sig ikke til at etablere en større køkkenhave.
Dansk – Indisk Børnehjælp har i perioden 2008-2014 støttet WCH og besøgt stedet flere gange. Vi har ved selvsyn set, at den store indsats som de ansatte gør og den behandling de tilbyder, virker på kvinderne og børnene. Vi oplever WCH som et trygt og menneskekærligt sted. Lederen af stedet har en solid, faglig ballast både indenfor behandling og på det ernæringsmæssige felt, og har stor erfaring med klienter, som har levet et hårdt gadeliv. Mange af de ansatte har selv en fortid med et liv på gaden, men er via opholdet hos WCH kommet ovenpå med mod og lyst til at hjælpe andre i samme situation.
Vi støtter arbejdet for og med udsatte kvinder og deres børn. De har behov for at nogle tror på dem, så de kan komme videre ved selvhjælp.
Dansk - Indisk Børnehjælp | CVR: 21 90 34 93 | Borups Allé 29 st. tv., 2200 København N  | Tlf.: 61336074 | mail@danskindisk.dk