Støt / TakTak for støtten til Dansk - Indisk Børnehjælp

Tak for modtagne bidrag i 2017


Virksomheder, fonde og foreninger
Butik Namasté Skagen
Grace Tours
Soroptimist International Skive
Metro-Schrøder Fonden
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
IBM Community Grant
Dreyer Myhrwold og Hustrus Fond
Asta og Jul. P. Justesens Fond
 
Lokalgrupper, kirker m.m.

Mårum/Sorø lokalgruppe
Søborgmagle kirke
Ny Holte kirke
Vejleå kirke
GYM4INDIA Mariagerfjord Gymnasium

Vi takker ligeledes for de mange bidrag vi har modtaget fra private bidragsydere og medlemmer.

Dansk - Indisk Børnehjælp | CVR: 21 90 34 93 | Borups Allé 29 st. tv., 2200 København N  | Tlf.: 61336074 | mail@danskindisk.dk