Nyheder / Artikler
Dansk - Indisk Børenhjælp artikler

Artikler

Nedenfor finder du artikler om piger og kvinders forhold, sundhed, kampagner m.m.

Med mor i front
Hvad nu hvis… Husmødrene i de indiske landsbyer fik muligheden for at blive chefer for deres egne små virksomheder? Kan en mor være boss? Ja! Læs bare her.

Stærke unge piger på tærsklen til voksenlivet
Den 11. oktober fejrer verden FN’s Internationale Pigedag, der i år er dedikeret til de unge piger, der er vokset op i lyset af 2015-målene. Læs her, hvordan det er gået de små piger, der ved årtusindeskiftet flyttede ind på det nyåbnede børnehjem.

Vil du hjælpe et barn
I 2009 blev det i Indien ved lov bestemt, at alle børn har ret til at gå i skole. På trods af denne lov er dette – 5 år senere – stadig ikke en selvfølge for mange indiske børn. 

Uddannelse er vejen frem
"One child, one teacher, one pen and one book can change the world. Education is the only solution. Education first." 

Oplysning om forebyggelse af misbrug mod børn og unge
Vi er meget bekymrede for stigningen i antallet af børn og unge, som bliver misbrugt i vores land. Folk kræver at seksualundervisning indføres i skolernes undervisning: ”Seksualoplysning er tidens behov, og vi har brug for at det bliver indført i skolerne, da mange børn ikke ved, hvornår der er tale om et kærligt forhold eller et overgreb.
 
Overgreb: Indien er kendt for sin fredselskende ladersfader Mahatma Gandhi. Men livet er alt andet end fredeligt for landets kvinder. Læs artiklen af journalist Lars From, hvor bl.a. Dansk - Indisk Børnehjælps formand kommenterer situationen.

"Nirbhaya" - Indien protesterer
Pigen ”Nirbhaya” – har fået navnet af medierne. Navnet betyder ”uden frygt”.
Vi får daglige nyheder både på engelsk og hindi, og vi ser alle sammen nyheder ofte. Vi har et skema for vores klienter, hvori det indgår, at de får set nyheder på TV, og derfor vidste alle, hvad der var sket med pigen.

Særlige venner og et liv på kanten
Efter besøget på børnehjemmet i Arni og et par dage med besøg hos en veninde i Bangalore fløj vi til Pune, hvor vi skulle besøge to andre indiske organisationer, heriblandt Dansk – Indisk Børnehjælps to nye samarbejdspartnere Sahara Aalhad og Sadhana Village.

Et liv på egne ben
Flere internationale studier peger på, at der i Indien mangler op i mod 62 millioner piger og kvinder. Dette har ikke i sig selv noget at gøre med de sydindiske kvinders muligheder for økonomisk selvstændighed, men det viser noget om, hvilken udsat position piger og kvinder i Indien generelt befinder sig i. 

Sammendrag fra workshoppen i Jaipur
Dansk - Indisk Børnehjælp har modtaget rapporter fra vores samarbejdspartnere, som deltog i workshoppen i Jaipur. Deltagerne kom i lighed med vores samarbejdspartnere fra flere organisationer, der alle har det til fælles at de har arbejdet med forholdene for kvinder og børn i mange år. 

 
Udryd fordomme ikke piger
Under denne overskrift har Dansk - Indisk Børnehjælp tidligere på året tilskyndet vores samarbejdspartner Prayatn i Rajasthan til at iværksætte workshops for at gøre opmærksom på forholdene for piger og kvinder. I 2010 mødte repræsentanter for Dansk – Indisk Børnehjælp Prayatn, der arbejder i 4 indiske delstater.

Dyster rapport om verdens børn
Hver time dør 300 børn af underernæring, og hvis verden ikke tager hånd om problemerne, risikerer ca. 450 millioner børn at blive vækst- og udviklingshæmmede over de næste 15 år, advarer Red Barnet international, "Save the Children". London.
En kvindes vej til et bedre liv
Sahara Women and Children’s Home (WCH) er en del af Sahara organisationen, der i 1978 begyndte at
arbejde med udstødte i Indien, heriblandt HIV/AIDS smittede, traumatiserede kvinder og transseksuelle.
Indien verdens diabetes hovedstad
Indien påstås at have det højeste antal diabetes patienter i verden. Debatten om diabetes i den vestlige verden kender de fleste af os til, måske, men at diabetes forekomsten stiger i Indien, er der nok færre der ved.
National Girl Child Day 2012 hos WCDS
Hvert år, d. 24. januar, fejres National Girl Child Day. Vores organisation WCDS deltager i denne fejring,
hvor målet er at skabe opmærksomhed omkring pigers og kvinders situation i samfundet.
National Girl Child Day 2012 hos SCWCC
Vi begyndte dagens program med en sang. Bagefter tændte æresgæsten og de andre talere lamperne og vi bød vores gæster og alle deltagere i programmet velkommen.
Mange af Indiens fattige vender sig mod privat skoler
I Indien er beslutningen om at leve uden brug af offentlige ydelser, normalt forbeholdt de rige og
middelklassen, som har råd til privathospitaler og privatskoler.
Lakshmi og alle de andre guder
I 2005 blev en pige født i en landsby i delstaten Bihar i det østlige Indien. Pigen viste sig at være noget helt
specielt. Hun havde fire arme og fire ben. Forældrene døbte hende Lakshmi efter gudinden for lykke, velstand og frugtbarhed.
Kaster og klasser
For at forstå Indien, indisk mentalitet og vigtigheden af Dansk - Indisk Børnehjælp er det nødvendigt at have
en forståelse for Indien som et klasseinddelt samfund. En sådan inddeling af et folk påvirker livsforhold, selvopfattelse og syn på verden.
Hvorfor tænke på sundhed og ernæring
Ernæring er tilgængeligheden af energi som skal opretholde balancen af næringsstoffer som den
menneskelige krop kræver. Næringsrig kost er derfor alt afgørende i forhold til menneskets sundhed.
Sundhed i Indien
Indien får mest opmærksomhed for den drastisk voksende økonomi, der har placeret landet som den femte
mest voksende økonomi i verden. Trods økonomisk fremgang lever ca. 42 % af inderne i svær fattigdom, som bevirker at de ikke har råd til sund og næringsrig kost, samt sundhedstjek.
Hvorfor fokusere på piger og kvinder samt sundhed?
Overalt i Indien konfronteres den rejsende med store kontraster, idet landet rummer mange forskellige
samfund og samfundsvilkår i ét. F.eks. under vores seneste besøg i Delhi, hvor vi i løbet af 1 dag oplevede en række af dem.
National Girl Child Day 2011
Den indiske regering vedtog i januar 2009, at den 24. januar skal være National Girl Child Day. Formålet
med dagen er at skabe opmærksomhed om piger og kvinder og de udfordringer disse grupper står overfor, så som drab på pigebørn efter fødslen, kønsselektive aborter, medgift, børnearbejde og børnemishandling.
Oplysningskampagne om værdien af piger og kvinder
Ifølge flere rapporter fra hhv. UNICEF i 2008 og det indiske sundhedsministerium har Indien en
fejlernæringsprocent på 46 % - og det er højere end i landene under ækvator (35 %) og i Øst Afrika (40 %).
Oplysningskampagne for at styrke piger og kvinder
Plakat mod kønsselektive aborter: Kvinden siger: "Du er en pige og dermed ikke ønsket". Nedenunder står der: "Test for at fastslå barnets køn og derefter få foretaget en abort er ulovligt og afstedkommer både fængsling og bøde".
Retten til gratis skolegang
I begyndelsen af august 2009 blev der vedtaget en meget vigtig ny skolelov om retten til gratis skolegang i
Indien. Med denne lov er der også indført skolepligt, idet alle børn skal i skole. Loven omfatter børn fra 6- 14 år. Skolegangen gælder indtil 8. klassetrin.
Vigtigheden af at markere National Girl Child Day
Der var engang, hvor kvinder i Indien havde en høj status som bl.a. poeter, men også i nyere tid er kvinder
trådt frem som rollemodeller. Deriblandt Vijaya Lakshmi Pandit (ambassadør i udlandet og søster til Jawaharlal Nehru), premierminister Indira Gandhi, forfatter og guvernør Sarojini Naidu.
Vores budskaber i oplysningskampagnen
Pigen passer gederne, men drømmer altid om at gå i skole. Hun stiller sig selv spørgsmålet "Vil det ikke være gavnligt hvis jeg tager mig en uddannelse?". I baggrunden ses hendes bror, der er på vej hjem fra skole (på skiltet står der skole).
Husk vores forpligtelse overfor pigerne
I 2010 annoncerede den indiske regering at de ønskede at markere vigtigheden af piger i det indiske samfund ved at indføre National Girl Child Day. At det blev netop den 24. januar regeringen valgte for markering af denne dag, hænger sammen med at det er den dag, Indiens første kvindelige premierminister Indira Gandhi havde fødselsdag.
Forholdene for piger og kvinder i Indien
Første gang jeg besøgte Indien var i 1997. Under mit ophold hørte jeg mange kvinder fortælle om deres liv
og de udfordringer de som kvinder stod overfor i det indiske samfund. Det var problemer med at få lov til at uddanne sig, ægteskab, medgift, retten til at bestemme over sit eget liv, overgreb og drab på pigebørn.
Under vores rejse til Indien i 2010 besøgte vi (Tine og jeg) bl.a. andet børnehjemmet i Arni. En af dagene blev vi inviteret med på den kvindelige politistation i Arni. Mala, lederen af børnehjemmet, ville gerne give os indblik i det arbejde der blev udført og hvordan dette havde relation til hendes arbejde i WEEDS.
Fremtidens kvinder. Behov for en ny indstilling
Under rejsen til Indien i 2010 besøgte Tine og jeg skolen Seva Mandir for at høre deres input mht. det indiske skolesystem og forholdene for piger og kvinder.
På Seva Mandir går der ca. 1800 kostskolebørn og 200 lærerstuderende. Derudover driver de også en privat-skole baseret på et engelsk-orienteret pensum.
Styrkelse af piger og kvinder
Vi i WEEDS holdt tidligere i år et træningsprogram for piger og kvinder i landsbyområderne omkring
børnehjemmet. Programmet blev gennemført i forlængelse af de erfaringer vi gjorde fra det arrangement, der foregik på National Girl Child Day d. 24. januar 2010, og som blev afholdt her hos os.
Stand up against poverty
Som en markering af FNs Internationale Fattigdomsdag den 17. oktober afholdte UN Millennium Campain og
Art of Living for fjerde år i træk en verdensomspændende Stand up and Take Action kampagne mod fattigdom og for FNs 2015 mål. I år deltog 173.045.325 mennesker verden over i denne kampagne.
Stand up against poverty hos WCDS
Den 18. oktober deltog 200 børn og kvinder fra vores organisation Women and Child Development Society (WCDS), i Kalambur, Tamil Nadu, i en event rundt i Kalambur. Her var mange mennesker forsamlede og vores skolepiger talte til folket om fattigdom og årsager til fattigdommen, samt hvordan man kan udrydde den.
Mit møde med Indien
Mit første møde med Indien skete på flyturen mellem Bombay og Madras. Her kunne man skue ud over lutter sorte hårpragte og lugte krydderier, som var en del af den indiske morgenmad. 
Børnearbejde eller uddannelse
Flere end 250 millioner børn i hele verden arbejder. Børnene er mellem 5 -14 år. Af verdens børnearbejdere er der ifølge UNICEF ca. 44 millioner børn i Indien. Heraf arbejder ca. 90 procent i landbruget, og mere end tre fjerdedele af disse børn er aktive i opretholdelse af familiens økonomi. 
Vendam. De uønskede piger
I en lille landsby nær byen Chengal Pattu i det nordlige Tamil Nadu bor pigen Vendam med sine forældre og søskende. Hun er den tredjefødte pige i en søskendeflok på fem. Vendam er et ganske almindeligt navn i Tamil Nadu, og hvis Vendam var født som nummer ét havde hendes navn været anderledes.
Forholdene for børn og kvinder i Tamil Nadu
I foråret 1998 rejste jeg igen til Indien bl.a. for at undersøge forholdene for børn og kvinder i delstaten Tamil
Nadu. Jeg besøgte skoler, børnehjem, universiteter, kvindeorganisationer og landsbyråd og fik via besøg ved forskellige Danidastøttede projekter mulighed for at få et lille indblik i, hvordan dansk ulandsbistand virker i Tamil Nadu.
Dansk - Indisk Børnehjælp | CVR: 21 90 34 93 | Borups Allé 29 st. tv., 2200 København N  | Tlf.: 61336074 | mail@danskindisk.dk