Indien / Facts om Indien
Facts om Indien

Befolkningen
72 % af befolkningen er indo-arisk (indo-europæisk). Hertil kommer 25 % dravider samt 3 % mongoloide og andet.
Hovedstad: New Delhi
Befolkning: 1.25 mia. (WHO, 2013)
Befolkningstilvækst: 1,2 % pr. år (World Bank, 2013)
Fødsler: 19,9 pr. 1000 indbyggere (CIA – The World Factbook, 2014)
Dødsfald: 7,35 pr. 1000 indbyggere (CIA – The World Factbook, 2014)
Spædbarnsdødelighed: 41,4 pr. 1000 fødsler (World Bank, 2013)
Fertilitet: 2,5 børn pr. kvinde (World Bank, 2012)
Forventet levetid: 66,68 år (mænd), 69,06 år (kvinder) (CIA – The World Factbook, 2014)

Sundhed
Adgang til forbedret vand kilde: 92% af befolk. (CIA - The World Factbook, 2012)
Adgang til forbedrede sanitære forhold: 36% af befolk. (CIA - The World Factbook, 2012)
Underernærede kvinder: 51,4% af den kvindelige befolk. (WHO, 2006)
Underernærede børn under fem år: 43,5% af alle børn under fem år (WHO, 2009)
Mest dominerende vitamin mangel hos børn: Vitamin A, Jern og Jod
Børn under fem år med anæmi (jern-mangel): 70% af alle børn under fem år (CBHI, 2009)
Prævalens af tuberkulose: 249 pr. 100000 indbyggere (WHO, 2009)
Dødsfald pga. tuberkulose: 23 pr. 100000 indbyggere (WHO, 2009)
Prævalens af HIV: 3 pr. 1000 voksne (15-49 år) (CIA - The World Factbook, 2012)
Dødsfald pga. HIV/AIDS: 11 pr. 100.000 indbyggere (WHO, 2012)

Kultur og kommunikation
Antal lange film produceret i landet pr. år: 838 (1992)
Antal lange film importeret pr. år: 141. Primært fra: USA (63,9 %) og Italien (7,2 %) (1991)
Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: 5 (1991)
Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 11.903 (1996)
Vigtige forfattere: R. Tagore (1900-tallet), R.K. Narayan, Salman Rushdie, Vikram Seth, Arundhati Roy.
Bogeksport: 159 millioner kroner (1996)
Bogimport: 228 millioner kroner (1996)
Antal TV pr. 1000 indbyggere: 65 (1997)
Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 120 (1997)
Antal daglige avistitler produceret i landet: 1802 (1985)
Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 26 (1985)
Telefonhovedlinjer: 31 millioner (CIA – The World Factbook, 2012)
Mobiltelefoner: 894 millioner (CIA – The World Factbook, 2013)
Internetbrugere: 61,3 millioner (CIA – The World Factbook, 2009)

Uddannelse
73% af mændene og 48 % af kvinderne over 15 år kan læse (World Bank, 2010)
3,2% af GDP bliver brugt på uddannelse (CIA – The World Factbook, 2011)

Religion
Størstedelen af befolkningen er hinduer (80,5 %). De øvrige er muslimer (13,4 %), kristne (2,3 %), sikher (1,9 %) og andre religioner såsom buddhister, jainister, parsere, animister m.fl. (2,5 %) (CIA – The World Factbook, 2001)

Sprog
Hindi (41%), Bengali (8,1%), Telugu (7,2%), Marathi (7%), Tamil (5,9%), Urdu (5%), Gujarati (4,5%), Kannada (3,7%), Malayalam (3,2%), Oriya (3,2%), Punjabi (2,8%), Assamese (1,3%), Maithili (1,2%), andre (5,9%) (CIA – The World Factbook, 2011)

Styreform
Republik
Præsident: Pranab Mukherjee (siden 2012)
Premierminister: Narendra Modi (siden 2014)
Uafhængighed: Den 15. august 1947 (fra Storbritannien)

Økonomi
I 1991 indledte landet en omfattende reform af økonomien med betydelige liberaliseringer. Dette medførte en vækstrate på 6 % i de følgende år. Væksten faldt en smule efter krisen i 1997, og hertil kommer, at den spændte situation mellem Indien og Pakistan er en trussel for udenlandske investeringer. Yderligere reformer som bl.a. privatisering, større liberalisering, støtte til landbruget m.m. har koalitionsregeringen endnu ikke kunnet blive enig om, hvilket også har mindsket de udenlandske investeringer.
Valuta: Rupee
BNI pr. indbygger: 5350 købekraftdollars (World Bank, 2013)
BNP pr. Indbygger: 1499 dollars (World Bank, 2013)
Befolkning under fattigdomsgrænsen: 21,9 % (World Bank, 2012)
Inflationsrate - prisindeks: 9,6 % (CIA – The World Factbook, 2013)
Arbejdsstyrke: 487 millioner (CIA – The World Factbook, 2013)
Fordelt på erhverv: landbrug 49 %, industri 20 %, service 31 %
Arbejdsløshedsprocent: 8,8 % (CIA – The World Factbook, 2013)
Industri: tekstiler, kemikalier, madforarbejdning, stål, transportudstyr, cement, minedrift, olie, maskiner, software, lægemidler.
Landbrugsprodukter: ris, hvede, oliefrø, bomuld, jute, te, sukkerrør, kartofler, kvæg, vandbøfler, får, geder, fjerkræ, fisk.
Eksport: 313 mia. USD (CIA – The World Factbook, 2013)
Varer: tekstiler, ædelsten og smykker, ingeniørvarer, kemikalier, læderprodukter.
Største samhandelspartnere: UAE (12,3%), USA (12,2 %), Kina (5 %), Singapore (4,9%), Hong Kong (4,1%) (CIA – The World Factbook, 2012)
Import: 457 mia. USD (CIA – The World Factbook, 2013)
Varer: råolie, maskiner, ædelsten, gødning, jern og metal, kemikalier.
Største handelspartnere: Kina (10,7%), UAE (7,6%), Saudi Arabien (6,8%), Schweiz (6,2%), USA (5,1%) (CIA – The World Factbook, 2012)
Udlandsgæld: 412 mia. USD (CIA – The World Factbook, 2013)
Samlede udgifter til sundhed pr. indbygger: 682 kroner (WHO, 2009)
Samlede udgifter til sundhed som % af BNP: 4,1 (WHO, 2013)
International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 7 kroner (2000)
Udgifter til militær i procent af BNP: 2,4 % (2000 perspektiv)
Dansk - Indisk Børnehjælp | CVR: 21 90 34 93 | Borups Allé 29 st. tv., 2200 København N  | Tlf.: 61336074 | mail@danskindisk.dk