Om foreningen / Idé og baggrund / Vision, mission, formål

Vision
Et Indien hvor piger og kvinders position i samfundet er lige og hvor de på lige fod med drenge og mænd har mulighed for at skabe deres egen tilværelse.

Mission

Vejen til at opnå vores vision går gennem at styrke og opbygge indiske piger og kvinder gennem diverse projekter og programmer. I samarbejde med vores indiske samarbejdspartnere udvikler vi konkrete tilbud som giver piger og kvinder mulighed for at hjælpe sig selv og deres familie til en bedre tilværelse. 
For at kunne realisere dette er det vigtigt at vi indhenter ny viden, samarbejder med andre organisationer, samt ikke mindst oplyser i Danmark om forholdene i Indien. På denne måde er det muligt at generere interesse og midler til at gennemføre arbejdet i Indien.

Formål
-
 At hjælpe børn og kvinder via selvhjælp uanset religion, kaste eller politisk tilhørsforhold.
- At etablere projekter og programmer i Indien sammen med indiske samarbejdspartnere med henblik på selvhjælp.
- At samarbejde med indiske og danske organisationer, der arbejder for at forbedre forholdene for børn og kvinder i Indien.
- At udbrede kendskabet til Indien og indiske forhold.
Dansk - Indisk Børnehjælp | CVR: 21 90 34 93 | Borups Allé 29 st. tv., 2200 København N  | Tlf.: 61336074 | mail@danskindisk.dk