Indien / Resultater / Kvindelige iværksættereKvindelige iværksættere

Dansk – Indisk Børnehjælp etablerede sammen med vores samarbejdspartner WEEDS i august 2002 rentefrie lån til kvinder. Vi kalder disse lån for familiesponsorater, da det er hele familien der får gavn af lånet. Dernæst ydes der kun lån via sponsorater. Har vi en familiesponsor kan der optages en ny kvinde til programmet. Senere har vi videreført familiesponsorprogrammet til vores samarbejdspartnere WCDS og SCWCC i Tamil Nadu, Sydindien.

Ideen hos Dansk - Indisk Børnehjælp med at uddele rentefrie lån er, at styrke kvinderne økonomisk og socialt, og samtidig sikre deres eventuelle børns fortsatte skolegang. Det sker ved at kvinderne omsætter deres lån til etablering af egen virksomhed. Problemet i Indiens land- og byområder er ofte, at de fattige familier tvinges til at låne penge fra de rigere landsby- og byboere, som så øger renten på disse lån, så den fattige familie ikke har mulighed for at tilbagebetale lånet. Derfor må mænd, kvinder og børn arbejde renterne og lånet af i årevis.

Via samarbejdet med vores indiske partnere har hundredvis af kvinder igennem årene modtaget et lån. Størstedelen af kvinderne har ikke nogen uddannelse og de fleste arbejder som daglejere i landbruget. Lånet, som kvinder omsætter til etablering af en lille virksomhed er derfor et stort og positivt supplement til deres dagligdag.

Små virksomheder
De kvinder som har modtaget et lån har etableret mange forskellige former for virksomhed. Kvinderne har investeret i køer, geder og symaskiner, startet salg af morgenmad, kiosker, grøntsagsboder, salg af salt, telefonkiosk, salg af smykker og tøj, palmebladsfletning, kurvefremstilling, og m.m.

Rentefrie lån
De lån som bliver uddelt via Dansk – Indisk Børnehjælp og vores indiske partnere er rentefrie. Vi mener ikke, det er acceptabelt at pålægge en lavindkomstgruppe som disse kvinder er, en yderligere afgift, der kan lægge et unødvendigt pres på dem. Derudover, skal vi ikke tjene på udlånene.

Hvem får et lån?
Udvælgelsen sker af vores samarbejdspartnere, som udvælger kvinderne ud fra forskellige kriterier så som social status, indkomst, samt hvor mange børn der er i husstanden m.m.

Enker og forladte kvinder
Siden efteråret 2009 har vi sammen med vores partnere fokuseret på at uddele lån til enker, forladte kvinder og kvinder hvis mænd er handicappet. Enker og enlige kvinder er en overset gruppe i det indiske samfund, og de står ofte uden økonomisk hjælp efter deres mænd er døde eller har forladt dem. Med et lån får de muligheden for at skabe sig en lille virksomhed og få en indtægt, der kan forbedre levevilkårene både for dem selv og deres evt. børn.

Familiesponsoratfonden
De penge kvinden låner, skal betales tilbage inden for 2-3 år. Hver måned møder kvinderne op hos partnerne og afdrager lånet med et fast beløb. Når de har afbetalt lånet vil de få mulighed for at låne igen. De tilbagebetalte penge bliver indsat i familiesponsoratfonden, og pengene i fonden går herefter til drift af de lokale ekstraundervisningscentre, oplysnings-, og kompetencegivende aktiviteter. Når kvinden har tilbagebetalt sit lån efter 2 - 3 år modtager Dansk - Indisk Børnehjælp en rapport over kvinden og hendes virksomhed, så vi kan se om kvinden stadig er i gang med sin virksomhed, og evt. har oprettet anden form for indtægtsskabende arbejde.

Flere får gavn af pengene
Ved at kanalisere tilbagebetalingen over i familiesponsoratfonden får flere hjælp og gavn af de penge, som sponsorerne betaler via familiesponsorater. Projektet bygger på hjælp til selvhjælp, som forudsætter, at kvinderne selv er aktive og ansvarlige for at skabe en indtægt og forbedre levestandarden for sig selv og deres familier.

Familiesponsoratprogrammet har vist, at kvinderne har fået en større selvværdsfølelse, en forbedret økonomi og deres børn fortsætter i skolen. Det er vores erfaring at familiesponsorprogrammet i sammenhæng med familiesponsoratfonden skaber oplysning, vækst og forbedrede vilkår for ikke bare kvinderne, som modtager lånene, men også for det øvrige lokalsamfund. Der er en vilje og håb for at skabe bedre vilkår for de kommende generationer. Hjælp os med at støtte flere kvinder. Bliv familiesponsor.

Dansk - Indisk Børnehjælp | CVR: 21 90 34 93 | Borups Allé 29 st. tv., 2200 København N  | Tlf.: 61336074 | mail@danskindisk.dk