Støt / Mål / Børnehjemmet i Arni / National Girl Child Day 
National Girl Child Day

Der er stadig meget at kæmpe for i det indiske samfund: pigebørn fravælges ved kønsselektive aborter, pigernes ret til skolegang nedprioriteres og psykiske og fysiske overgreb finder dagligt sted.

Sagen om voldtægten og drabet på en ung medicinstuderende kvinde i en bus i Delhi i december 2012 er et symptom på den mands-chauvinistiske tankegang, der desværre dominerer mange indiske mænds handlinger og ytringer. De massive protester, der fulgte i kølvandet på overgrebet, vidner dog også om, at der er et stort ønske om og vilje til forandring hos såvel kvinder som mænd.

National Girl Child Day

Denne forandringsvilje mærker Dansk - Indisk Børnehjælp og foreningens indiske partnere også i det daglige arbejde i partner-organisationernes lokalområder. Ved vores partners arrangementer
møder kvinder, børn og mænd op og får viden om kvinderettigheder og konkret hjælp til handling.

Vi markerer særlige mærkedage ved at afholde workshops med taler, oplæg, sang, musik, dans, skuespil og debat. Disse arrangementer er populære og deltagernes feedback bærer præg af en glæde over, at der bliver sat fokus på piger og kvinders rettigheder.

Således fejrer vi årligt blandt andet ’National Girl Child Day’ (fejringen af pigers ret til liv, skole og indflydelse), ’International Enkedag’ (fokus på det urimelige af den sociale stigmatisering af enker) samt naturligvis ’Kvindernes Internationale Dag’ den 8. marts.

I 2009 vedtog den indiske regering at oprette en ’National Girl Child Day’ der hvert år bliver fejret den 24. januar. Formålet med dagen er at skabe opmærksomhed om piger og kvinder og de udfordringer disse grupper står overfor, så som drab på pigebørn efter fødslen, kønsselektive aborter, medgift, børnearbejde og børnemishandling.

’National Girl Child Day’ nyder stor opbakning blandt Dansk - Indisk Børnehjælps samarbejdspartnere og er en kærkommen mulighed for at udbrede viden om forholdene for piger og kvinder.

Derudover er dagen også en oplagt anledning til, at aktører som politi, sundhedsplejersker, græsrodsaktivister, byrådsmedlemmer, skolelærer og journalister mødes og diskuterer udfordringer og muligheder i arbejdet for at lette hverdagen for piger og kvinder.
 
Siden 2010 har vores samarbejdspartnere fejret National Girl Child Day og det vil børnehjemmet også gerne den 24. januar 2017.

Arrangementet den 24. januar 2017 koster for 150 deltagere ca. 10.000 kr. Beløbet dækker mad, fremstilling af brochurer, banner og plakater, leje af mikrofoner, transport af deltagere m.m.

På dagen vil forskellige personer holde taler, der vil være skuespil, sang og dans m.m.
 
Du kan støtte projektet enten via indbetaling via MobilePay til 61336074 eller til vores kontonr. mrk. NGCD

Hvis du ønsker fradrag for din donation, så udfyld venlig dette skema

Tak for hjælpen.
 
Dansk - Indisk Børnehjælp
Borups Allé 29 st. tv.
2200 København N
Telefon: 61336074
Cvr: 21 90 34 93
Danske Bank reg. nr. 1551 kontonr. 0006298885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk - Indisk Børnehjælp | CVR: 21 90 34 93 | Borups Allé 29 st. tv., 2200 København N  | Tlf.: 61336074 | mail@danskindisk.dk