Indien / Samarbejdspartnere / Prayatn
Prayatn

Prayatn

Prayatn blev dannet i 1992 og arbejder i fire delstater. Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh og Orissa. Organisationens vigtigste område er børn og kvinder og disse gruppers forhold. Herunder kvinders rettigheder og ligestilling, sundhed, oplysning om demokratiske forhold og kapacitetsopbygning.

Organisationen arbejder for at kvinder skal sikres lige rettigheder, ikke skal udsættes for vold, og at især pigebørn skal have retten til livet og få en uddannelse for dermed at få bedre muligheder i livet end deres mødre. Prayatn gør en stor indsats for at arbejde mod de mange kønsselektive aborter.

De arbejder på delstats – og nationalt plan, hvor de laver workshops for befolkningerne i delstaterne, for at fremme oplysning om sundhed, kvinders forhold og særligt pigebørns vilkår.

Der er etableret særlige supportcentre for kvinderne hos politiet nogle af de steder, hvor Prayatn arbejder, og dette har resulteret i at kvinderne kan føle sig mere trygge, når de henvender sig om hjælp.

Dansk – Indisk Børnehjælp har siden 2010 været i dialog med organisation særligt omkring forholdene for piger og kvinder.

Dansk - Indisk Børnehjælp | CVR: 21 90 34 93 | Borups Allé 29 st. tv., 2200 København N  | Tlf.: 61336074 | mail@danskindisk.dk