Støt / TakTak for støtten til Dansk - Indisk Børnehjælp

Tak for modtagne bidrag i 2018


Virksomheder, fonde og foreninger

Soroptimist International Ringkøbing
Metro Schrøder Fonden
Medarbejdernes honorarfond i novo gruppen
 
 
Lokalgrupper, kirker m.m.

Mårum/Sorø lokalgruppe
Søborgmagle kirke

Vi takker ligeledes for de mange bidrag vi har modtaget fra private bidragsydere og medlemmer.

Dansk - Indisk Børnehjælp | CVR: 21 90 34 93 | Borups Allé 29 st. tv., 2200 København N  | Tlf.: 61336074 | mail@danskindisk.dk